Coordonarea Europeană împotriva Corupției

În paralel cu proiectele din țară, continuăm munca pe dosarele din Parlamentul European.
Astăzi am coordonat, în calitate de raportoare a Parlamentului European, întâlnirea responsabililor de grup pentru Directiva privind combaterea corupției, o propunere ambițioasă a Comisiei Europene care va scrie istorie şi va stabili primul cadru armonizat la nivelul Uniunii pentru lupta cu acest fenomen care a sărăcit, distrus şi ținut în subdezvoltare comunități şi țări întregi, inclusiv România.

Am promis în campania din 2019 că lupta împotriva corupției va fi o prioritate de mandat. Astăzi sunt raportoare pentru prima propunere de legislație europeană care să combată corupția în statele membre. Şi am pus umărul pentru ca această propunere să devină realitate. Am promis, am livrat.
Astăzi am avut alături de noi, într-un schimb dinamic de opinii, reprezentanți ai Parchetului European, ai Europol, Eurojust și ai organizației nonguvermantale Transparency International. Mi-am propus să-i invit la consultări pe cât mai mulți repsonsabili din agențiile și instituțiile europene cu prerogative în domeniu, cât și reprezentanți ai societății civile și ai cetățenilor.


Lasă un răspuns

Your email address will not be published.Required fields are marked *