Am adoptat poziția oficială a Parlamentului European referitoare la Directiva privind combaterea violenței domestice

Am adoptat astăzi, in comisiile reunite pentru drepturile femeii (FEMM) și afaceri interne (LIBE), poziția oficială a Parlamentului European cu privire la Directiva privind combaterea violenței domestice, prin care consolidăm drepturile victimelor și pedepsirea agresorilor.  

Poziția Parlamentului, în forma votată astăzi, cere statelor membre:

✅ să garanteze accesul victimelor violenței sexuale la servicii de consiliere psihologică și reproductivă, precum și la asistență juridică gratuită;

✅ să folosească mijloace adecvate de supraveghere electronică a agresorilor pentru a feri mai bine victimele de intimidările și amenințările acestora; 

✅ să aloce mai multe finanțări pentru victimele violenței domestice și să investească periodic în programe de pregătire a asistenților sociali. 

În plus, pe lângă propunerile inițiale ale Comisiei Europene cu privire la faptele care pot fi considerate infracțiuni, am reușit să obținem un acord cu toate grupurile politice pentru a completa această listă, atât de importantă. Astfel, agresiunea sexuală la locul de muncă, sterilizarea forțată, căsătoria forțată, mutilarea genitală și agresiunea sexuală de orice natură vor fi considerate fapte grave de natură penală.

Avem nevoie, îm acelaşi timp, de mai multe programe de prevenție, coordonate la nivel european. Trebuie să descurajăm orice tentativă de violență domestică sau împotriva femeilor, iar acolo unde este cazul, să avem reguli şi proceduri clare atât pentru a veni rapid în ajutorul victimelor, cât şi pentru a izola și pedepsi agresorul.

Este un moment istoric acest vot, sper să îl consolidăm cu o poziție la fel de puternică după negocierile cu Consiliul.


Lasă un răspuns

Your email address will not be published.Required fields are marked *