Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene privind infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii

S-a grăbit DNA, pe baza concluziilor Avocatului general.
Avem acum o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care spune clar că, în ceea ce priveşte infracțiunile care aduc atingere gravă intereselor financiare ale Uniunii, cele prevăzute în Convenția /Directiva PIF, avem competență partajată şi obligația de a lua măsuri disuasive și efective în legislația națională pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, iar asta vizează direct atât regimul sancțiunilor cât şi regulile care guvernează prescripția răspunderii penale.

Decizia Curții poate fi consultată aici.


Lasă un răspuns

Your email address will not be published.Required fields are marked *