Am votat pentru aderarea UE la Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Am votat ieri în cadrul ședinței Comisiilor reunite pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) și pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) pentru adoptarea proiectului de raport interimar privind aderarea Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Una din trei femei europene (adică aproximativ 62 de milioane de persoane) a fost cel puțin o dată victima unei forme de violență fizică și/sau sexuală, începând cu vârsta de 15 ani, asta în timp ce numărul cazurilor raportate rămâne cu mult subdimensionat comparativ cu numărul real al actelor de abuz comise

Nu putem combate fenomenul de unii singuri, la fel de bine cum nu îl putem descuraja eficient în lipsa unor măsuri legislative și recomandări coordonate la nivel european, care să faciliteze accesul victimelor la locuințe și locuri de muncă, la adăpost, consiliere psihologică și juridică, precum și prin sporirea autonomiei financiare a femeilor și implicarea lor egală în toate domeniile de activitate ale societății. Abuzatorii trebuie pedepsiți și împiedicați de forțele de ordine să mai facă vreun rău partenerelor/partenerilor de viață. 

Am toată încrederea că Parlamentul a transmis un mesaj puternic în favoarea ratificării Convenției, la 6 ani distanță de la semnarea ei, și că statele membre vor avea înțelepciunea necesară pentru a pune pe ordinea de zi această problemă cu care se confruntă societățile noastre. Statele membre trebuie să investească mai mult în prevenție, în programe timpurii de creștere a conștientizării consecințelor violenței, și să vină totodată cu o abordare centrată mai mult pe victimă și pe nevoile ei.

Pentru REPER siguranța femeilor şi a victimelor violenței este o prioritate, iar colega noastră Oana Cambera a inițiat, alături de colegi parlamentari, proiecte legislative pentru ocrotirea victimelor violenței domestice care astăzi sunt legi adoptate de Parlamentul României. Trebuie să continuăm la fel, până când fiecare femeie din această țară se va simți în siguranță. 


Lasă un răspuns

Your email address will not be published.Required fields are marked *